Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Výzva TMM Jockey Clubu ČR

Výzva TMM Jockey Clubu ČRVzhledem k tomu, že situaci týkající se dosud neuzavřené Smlouvy o pořádání dostihů na rok 2016 považujeme za velmi vážnou, zaslala společnost TMM, s. r. o. - pořadatel dostihů v Praze-Velké Chuchli Jockey Clubu České republiky následující výzvu:

Jockey Club České republiky, o. s.

Radotínská 69
Praha 5 – Velká Chuchle
159 00

V Praze 14. března 2016

Věc: Smlouva o zajištění dostihového provozu- výzva

Vážení, ve věci uzavření Smlouvy o zajištění dostihového provozu a schválením propozic si Vám dovolujeme sdělit následující:

1) Společnost TMM s.r.o. se při sestavení svého ekonomického plánu na rok 2016 řídila platným zněním Dostihového řádu, které uvádí jako maximální možnou výši startovného v dostizích 5 % z celkové ceny dostihu.

2) Dne 1. prosince 2015 jsme zaslali JC ČR a zveřejnili prostřednictvím internetu stanovisko pořadatelů ke znění ze strany JC ČR zaslané Smlouvy o zajištění dostihů, ve kterém jsme Vás společně informovali, že se striktním snížením startovného na 3,5 % nemůžeme z ekonomických důvodů souhlasit, navíc uvedené popírá platné znění Dostihového řádu. Tento zápis byl postoupen jednání Rady 18. 12. 2015, která projednala následující:

„Členové Rady JC ČR navrhli pověřit Dr. Charváta osobním jednáním se zástupci závodišť, které se bude týkat konkretizace podmínek pro uzavření Smlouvy o zajištění dostihového provozu na rok 2016, s tím, že případný Fond podpory majitelů bude použit na dotování dostihů na těch závodištích, která přistoupí na snížení výše přihlášek a OSK.“ A následně usnesení: "JU 016/2015 Členové Rady JC ČR pověřují Dr. Charváta osobním jednáním se zástupci závodišť o uzavření Smluv na rok 2016. Z: Dr. Charvát, T: 29. 1. 2016."

Dovoluji si upozornit, že toto usnesení nikterak nepodmiňuje uzavření Smlouvy o zajištění dostihového provozu s pořadateli snížením maximální výše startovného. Navíc k (v usnesení požadovanému) jednání se společností TMM s. r. o. vůbec nedošlo, při neformálním setkání s p. Drahošem v měsíci lednu v zasedací místnosti JC ČR jste ho ujistil, že požadovaná hranice 3,5 % je pouze doporučenou hodnotou. V tomto duchu informoval i představenstvo společnosti TMM s. r. o.

3) Rozhodnutím Rady JC ČR dne 29. ledna 2016 byly řádně schváleny podmínky pro tvorbu rovinových propozic, kde je uvedena doporučená výše startovného 3,5 %. Toto zasedání Rady JC ČR také schválilo Návrh závazné termínové listiny i přes skutečnost, že všichni účastníci jednání byli srozuměni se stanoviskem pořadatelů ohledně maximální hranice startovného.

4) Formou emailové zprávy nám bylo oznámeno, že rozhodnutím prezidenta JC ČR JUDr. Ing. Jiřího Charváta bude jednání o maximální výši startovného ve smlouvách posunuto až na období po jednání valné hromady ČSCHPMDK 20. února 2016, ačkoliv z žádného dokumentu (stanov JC ČR, Dostihového řádu) nevyplývá vzájemná závislost rozhodování Rady JC na závěrech jednání valné hromady Svazu.

5) Vzhledem k tomu, že JC ČR na naše stanovisko ze dne 1. prosince 2015 nereagoval a v závislosti na výše uvedeném, zaslali jsme na jeho adresu dne 23. února 2016 za TMM s.r.o. podepsanou Smlouvu o zajištění dostihového provozu. Opět se nám nedostalo jakékoliv reakce.

6) Osobním rozhodnutím prezidenta JC ČR byl posunut termín jednání Rady JC ČR až na 11. března 2016! Zároveň byli zástupci pořadatelů (tedy i TMM s. r. o.) formou elektronické pošty vyzvání na jednání s prezidentem JC ČR a to bez jakékoliv, alespoň strohé informace, o programu jednání. Tato schůzka proběhla zřejmě velmi neuspokojivě, prakticky byly zástupci pořadatelů pouze informování o nabídce ČSCHPMDK na využití fondu majitelů „Podpora“, jako finanční kompenzace za snížené startovné, bez konkrétní informace o její formě a způsobu čerpání. Jak souvisí nabídka ČSCHPMDK s plněním funkce JC ČR nám není jasné.

Vzhledem k výše uvedenému považuje naše společnost přístup JC ČR k organizaci dostihového provozu za neseriózní, bez platné Smlouvy o zajištění dostihového provozu je nemožné dále pokračovat v uzavírání a plnění smluv s reklamními partnery a zajistit tak finanční krytí dostihové sezóny. Záměrné a neopodstatněné posunutí podpisu smlouvy výrazně naši společnost ekonomicky poškozuje, jsou ohroženy dlouhodobě navázané obchodní vztahy a není kryta celá řada nákladů spojených s přípravou dostihové sezóny. Předpokládáme, pokud toto bude pokračovat, že budeme nuceni redukovat program dostihové sezóny se všemi důsledky, které považujeme pro naši společnost i dostihový sport za nevratné.

Dovolujeme si Vás tedy vyzvat k okamžitému uzavření Smlouvy o dostihovém provozu a schválení předložených propozic na I. část dostihové sezony, a to nejpozději do 21. března 2016.

Ing. Jan Vedral
jednatel TMM s.r.o.